อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ     >> ผากระดานเลข     >> น้ำตกชาติตระการ    >> น้ำตกนาจาน
>> น้ำตกผาคุคาหรือน้ำตกนาหิน
English
     >> อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
          อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ   มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการ   และอำเภอนครไทย   มีเนื้อที่ 339,375 ไร่
หรือ 543 ตารางกิโลเมตร   สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงาม   พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
มีจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูง
      >> สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก
          ผากระดานเลข

          ผากระดานเลข   อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ  3  กิโลเมตร   เป็นแหล่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ เป็นภาพการแกะสลักเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้เป็นการสื่อของมนุษย์ยุคหินโบราณ
          น้ำตกชาติตะการ
 

          น้ำตกชาติตระการ   เป็นน้ำตกที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น   แต่ละชั้นมีความ
สวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป   มีชื่อเรียกตามชั้นต่างๆ  ดังนี้
ชั้นที่ 1 มะลิวัลย
  เป็นน้ำตกที่ตกจากช่องผาสูงประมาณ 30 เมตร
น้ำตกจะตกลงสู่ธารน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นแอ่งวงกลมเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ
บริเวณริมแอ่งน้ำเป็นหาดทรายเล็กๆ   สวยงามมาก   ชั้นที่ 2 กรรณิการ์
ลักษณะของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆ   ดูสวยงาม
แต่ไม่เหมาะต่อการเล่นน้ำ   เพราะน้ำจะไหลวน   ชั้นที่ 3 การะเกด
ห่างจากชั้นที่ 2   เพียง 300 เมตร   เป็นน้ำตกเล็กๆ   ด้านหน้ามีแอ่งน้ำไหล
ลงสู่ชั้นที่ 2   แต่ห้ามเล่นน้ำเด็ดขาด   ชั้นที่ 4 ยี่สุ่นเทศ   อยู่ถัดไปเพียง 50
เมตร   เป็นม่านน้ำตกไหลเป็นสายกว้างสู่แอ่งน้ำน่าเล่นน้ำ   ชั้นที่ 5 เกศเมือง
มีเส้นทางขึ้นเขาไปอีกราว 50เมตร  มีลานหินกว้างและร่องน้ำเล็กลงไปสู่
  น้ำตกชาติตระการ ชั้น 2
ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ
Chat Trakan Waterfall 2th level
(swimming is not recommended)
น้ำตกชั้นล่างสูงชันพอสมควร  ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ   ชั้นที่ 6 เรืองยศ   เป็นชั้นน้ำตกเล็กๆ   เหมาะแก่การนั่งชม
บรรยากาศ   ชั้นที่ 7 รจนา   เป็นเพียงแก่งเล็กๆ   เดินข้ามได้ เป็นแก่งน้ำยาวไม่มีชั้นน้ำตก  มีเพียงลำธารที่ไหล
ออกมาจากป่าลึก
น้ำตกชาติตระการ ชั้น 4
Chat Trakan Waterfall (4th level)
 
          น้ำตกนาจาน
          น้ำตกนาจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางบ้านนาจาน 3 กิโลเมตร เดินเท้าอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 7 ชั้น เริ่มจากชั้นที่ 1 จะมีลักษณะไหลลงเรื่อยๆ ไม่สูงนัก ชั้นนี้จะมีหินมากและลื่น ชั้นที่ 2 จะมีลักษณะที่สวยงามมาก สูงประมาณ 7-10 เมตร ทางลงเป็นดินค่อนข้างลื่น ชั้นที่ 4 มีความสวยงามเป็นพิเศษ น้ำตกไหลลงมาพร้อมกันทีเดียว 3 สาย สูงประมาณ 20 เมตรและกว้างประมาณ 50 เมตร น้ำตกนาจานชั้นที่ 1-4 อยู่ห่างกันไม่มากนัก ชั้นที่ 4-5 อยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร ชั้นที่ 5-6 ห่างหันประมาณ 100 เมตร และชั้นที่ 6-7 ห่างกันประมาณ 30 เมตร สภาพเส้นทางจะมีความลาดชันปานกลาง หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเที่ยวชมควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
          น้ำตกผาคุคาหรือน้ำตกนาหิน
          น้ำตกผาคุคาหรือน้ำตกนาทิน อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ชก.4(น้ำกุ่ม) ประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินเท้าจากวัดชัยวราราม (วัดนาหิน) เป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกจากหน้าผาสูง 50 เมตร ลงมายังแอ่งน้ำแล้วไหลลอกผ่านช่องหินมาเป็นลำธารเบื้องล่าง ลักษณะคล้ายห้องขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลสองสาย มีความสวยงามอย่างยิ่ง สำหรับในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำไหลเพียงสายเดียว แต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงอุดมสมบูรณ์