เทศกาล งานประเพณี   >>ประเพณีแข่งเรือยาว    >>งานมหกรรมอาหารและสินค้าของระลึกจังหวัดพิษณุโลก  
>>ประเพณีปักธงนครไทย
English
 
     >> ประเพณีแข่งเรือยาว
 
 
          ประเพณีแข่งเรือยาว

          การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก  ที่ได้ยึดมาเป็น
เวลาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน   จังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประมาณ
เดือนตุลาคมของทุกปี  หลังจากนำผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช ในงานนี้จะมีการประกวด
ขบวนเรือ  การแข่งเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือยาวต่างๆ สวยงามน่าชม
 งานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน  หน้าวัด พระศรีรัตนมหาธาตุ
   
     >> งานมหกรรมอาหารและสินค้าของระลึกจังหวัดพิษณุโลก

          งานมหกรรมอาหารและสินค้าของระลึกจังหวัดพิษณุโลก

          งานมหกรรมอาหารฯ  จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนเมษายน   และในเดือนธันวาคมของทุกปี   โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1
     >> ประเพณีปักธงนครไทย

          ประเพณีปักธงนครไทย

          เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก  โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่าอำเภอนครไทยคือ  “เมืองบางยาง”  ในอดีต
ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม  ในการต่อสู้ครั้งนั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะจากการสู้รบ   จึงเอาผ้าคาด
เอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในชัยชนะ

          ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12  ของทุกปีชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย  และจะนำไปยัง
เขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัย  โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา   โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดแห่ธง   การแข่งขันผู้
พิชิตเขาช้าล้วง   การประกวด ธิดาปักธง ฯลฯ
 
3633;ดพิษณุโลก

          งานมหกรรมอาหารและสินค้าของระลึกจังหวัดพิษณุโลก

          งานมหกรรมอาหารฯ  จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนเมษายน   และในเดือนธันวาคมของทุกปี   โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1
     >> ประเพณีปักธงนครไทย

          ประเพณีปักธงนครไทย

          เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก  โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่าอำเภอนครไทยคือ  “เมืองบางยาง”  ในอดีต
ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม  ในการต่อสู้ครั้งนั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะจากการสู้รบ   จึงเอาผ้าคาด
เอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในชัยชนะ

          ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12  ของทุกปีชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย  และจะนำไปยัง
เขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัย  โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา   โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดแห่ธง   การแข่งขันผู้
พิชิตเขาช้าล้วง   การประกวด ธิดาปักธง ฯลฯ