แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก - หล่มสัก    >> สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   >> เขาสมอแครง
English
 
     >> สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 
 
               ตั้งอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ต.สมอแข   จ.พิษณุโลก   ประกอบไปด้วยสวนสาธารณะ   อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พร้อม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ   เช่น   กระโดดหอ   จักรยานภูเขา   เรือพาย   และตกปลา   เป็นต้น

               ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายกิจการพลเรือน  โทร. 0 5531 1453 – 6 ต่อ 4837
     >> เขาสมอแครง

          ตั้งอยู่ที่ตำบลวังทอง   อำเภอวังทอง   ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอประมาณ  3  กิโลเมตร   จากตัวเมือง
พิษณุโลก   ไปตามถนนสายพิษณุโลก  -  หล่มสัก
ประมาณ  14  กิโลเมตร   เขานี้มีความสูง  200  เมตร
ด้านซ้ายมือจะมองเห็นทิวเขาขนาดเล็กอยู่ริมทางบนเขา
มีสระน้ำเรียกว่า   สระสองพี่น้อง   น้ำในสระนี้ใช้ได้
ตลอดปี   ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงได้ไปสร้างวัดไว้ถึง
7  วัด   บัดนี้เป็นวัดร้างไปแล้ว   คงเหลือแต่วัด
พระพุทธบาทเขาสมอแครง  หรือวัดราชคิรีหิรัญยาราม
ตั้งอยู่เชิงเขาด้านตะวันออก   เดิมเป็นวัดร้างเพิ่งจะมี
พระสงฆ์จำพรรษาเมื่อปี พ.ศ.2496
สระสองพี่น้อง
At present only two monasteries
ภาพวิว
Wonderful views
ในบริเวณวัดมีรอบพระพุทธบาทตะแคงติดกับหน้าผา   ทางวัดมีงานนมัสการพระพุทธบาทกลางเดือน  3
ของทุกปี

               เมื่อประมาณต้นปี  พ.ศ. 2535  ได้มีการอัญเชิญ  พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว  ซึ่งแกะสลัก
จากหินทะเลสาบหยกขาว   จากเมืองหางโจว   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐาน   ณ
วัดราชคิรีหิรัญยารามนี้   พระโพธิสัตว์กวนอิมนี้   เป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างจากรัฐบาลจีน
โดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือเมืองหางโจว   มีขนาดสูง  3  เมตร   หนัก  3  ตัน
พร้อมฐานบัวคว่ำบัวหงาย   ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก
พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว
Bodhisattva Guan Im