แหล่งท่องเที่ยวบนพิษณุโลก-หล่มสัก >>สวนรุกขชาติสกุโณทยาน >>น้ำแก่งซอง >>น้ำตกปอย
English
 
     >> สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น)
 
 
               ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง   ห่างจากตัวเมืองประมาณ  33  กิโลเมตร   ตามถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก   ตรงหลักกิโลเมตรที่ 33 
แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีก  1  กิโลเมตร   บริเวณทั่วไปร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิด   มีศาลาที่พัก  2  หลัง   ที่สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จประพาสภาคเหนือเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2501
                   
                ในบริเวณสวนรุกขชาติสกุโณทยานเป็นที่ตั้งของน้ำตกวังนกแอ่นหรือน้ำตกสกุโณทยาน   น้ำตกขนาดเล็กที่ไหลจากหน้าผาสูง
 ประมาณ  10  เมตร   ที่เกิดจากลำธารวังทองอันมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำเข็ก   นอกจากนี้ยังมี  “แก่งไพร”  มีหินน้อยใหญ่คั่นกลางลำน้ำ
เป็นชั้นๆ   น่าชมมาก
 
     >> น้ำตกแก่งซอง
 
               อยู่ริมถนนบริเวณกิโลเมตรที่   45   ของถนนสายพิษณุโลก - หล่มสัก   น้ำตกแก่งซองเป็นน้ำตกขนาดใหญ่กว่าน้ำตกสกุโณทยาน
มีร้านค้าจำหน่ายอาหารริมน้ำตก
 
     >> น้ำตกปอย
 
               เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กว่าน้ำตกแก่งซอง   อยู่บริเวณกิโลเมตรที่  59 - 60   เลี้ยวขวาไปตามถนนอีก  2  กิโลเมตร
อยู่บริเวณสวนป่าเขากระยางซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ภายในบริเวณรอบ ๆ   น้ำตกปอยได้รับการตกแต่งให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   มีร้านค้า   อาหารและเครื่องดื่ม   ศาลาพักผ่อน