แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก - หล่มสัก >> อุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวง
Enlish
 
สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ >> น้ำตกแก่งโสภา >> ทุ่งแสลงหลวง >> ทุ่งนางพญา >> ทุ่งโนนสน >> แก่งวังน้ำเย็น
 
     >> อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
               ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง   อำเภอนครไทย   อำเภอเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเขาค้อ   อำเภอวังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ประมาณ  789,000  ไร่

               ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ  วันที่  27  พฤษภาคม  2518  ที่ทำการอุทยานฯ
อยู่บริเวณกิโลเมตรที่  80  บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  12  (ถนนสายพิษณุโลก - หล่มสัก)
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน   เป็นต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน
   
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
1
     >> สถานที่น่าสนใจในอุทยาน ได้แก่
1
          น้ำตกแก่งโสภา
1
            น้ำตกแก่งโสภา   เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาขนาดใหญ่
     ลดหลั่นกันประมาณ  3  ชั้น   และไหลผ่านไปตามแก่งหินอีกหลายแก่ง   ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่
     71 - 72   ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  12  (ถนนสายพิษณุโลก - หล่มสัก)   มีทางลาดยาง
     แยกเข้าไปประมาณ  2  กิโลเมตร   สภาพโดยรอบร่มรื่น   บริเวณน้ำตกมีลานจอดรถ  ห้องสุขา
     และร้านขายอาหาร
   
1
1
          ทุ่งแสลงหลวง
 
            ทุ่งแสลงหลวง   เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา   อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ประมาณ  60  กิโลเมตร   ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่   สล. 8
(หนองแม่นา)   สภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่   มีเนื้อที่ประมาณ  10  ตารางกิโลเมตร
มีทางลูกรังสายที่ทำการอุทยานฯ - ทุ่งแสลงหลวง   ตามเส้นทางจะตัดผ่านป่าเบญจพรรณ
จะพบสัตว์ป่าออกมาหากินตามข้างทางเป็นประจำ   และพันธ์ไม้ดอกมากมาย

            การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  12   (พิษณุโลก - หล่มสัก)
เมื่อถึงแคมป์สนให้เลี้ยวเข้าไปทางอำเภอเขาค้อ   เมื่อถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  2258  ตรงไปจนถึงบ้านทานตะวัน   แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่หน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ
 
>> อ่านต่อ ...