แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง   >>พิษณุโลกไนท์บาซาร์   >>รถราง และสามล้อทัวร์ ชมเมือง
English
 
     >> พิษณุโลกไนท์บาซาร์
 
 
พิษณุโลกไนท์บาซาร์

ตั้งอยู่บนถนนพุทธบูชาริมแม่น้ำน่าน   เป็นอาคาร
ตกแต่งงดงาม   ขนานแนวริมตลิ่ง  ประกอบด้วย
ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก   และร้านอาหาร
มากมาย   นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแห่ง
หนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลกไนท์บาร์ซาร์
Phitsanulok Night Bazaar
พิษณุโลกไนท์บาร์ซาร์
Phitsanulok Night Bazaar
   
     >> รถราง และสามล้อทัวร์ ชมเมือง
 
รถราง และสามล้อทัวร์ ชมเมือง

          จังหวัดพิษณุโลกมีบริการนักท่องเที่ยวใน
รูปแบบ   สามล้อถีบชมเมือง   และรถรางชมเมือง
ซึ่งเป็นรถท่องเที่ยวดัดแปลงเป็นรูปแบบของ
รถรางในสมัยก่อน   โดยวิ่งให้บริการชมเมือง 
พิษณุโลก   พร้อมมัคคุเทศก์บรรยายประวัติ
เมืองพิษณุโลก   และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ในตัวเมือง   รถรางจะเริ่มให้บริการในเวลา
09.00 – 15.00 น. และ 18.00 -20.00 น.

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทพิษณุโลก   บริการจำกัด
โทร. 0 5524 2258, 0 5528 4144
 
รถราง และสามล้อทัวร์ ชมเมือง
Train and Sam Lor Tour
    รถราง และสามล้อทัวร์ ชมเมือง
Train and Sam Lor Tour
         
 
>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...