แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก  >> อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
English
 
แหล่งประวัติศาสตร์เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ทางด้านการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับทหาร
ฝ่ายรัฐบาล มีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก
  >>พิพิธภัณฑ์การสู้รบ(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)   >>โรงเรียนการเมืองการทหาร   >>สำนักอำนาจรัฐ
>>หมู่บ้านมวลชน   >>กังหันน้ำ   >>โรงพยาบาล
 
     >> สำนักอำนาจรัฐ
 
 
          สำนักอำนาจรัฐ   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   ของอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติประมาณ  3  กิโลเมตร   เป็นสถานที่ดำเนินการปกครอง  มีการพิจารณา
และลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิ   มีคุกสำหรับขังผู้กระทำผิด   มีสถานที่
ทอผ้าและโรงซ่อมเครื่องกล
สำนักอำนาจรัฐ
State Office
   
 
     สมรภูมิรบในอดิต
 
     >> หมู่บ้านมวลชน
          หมู่บ้านมวลชล   เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มมวลชน   มีอยู่หลายหมู่บ้าน   เช่น   หมู่บ้านดาวแดง   หมู่บ้านดาวชัย   แต่ละหมู่บ้านมีบ้านประมาณ  
40 - 50 หลัง   เรียงรายอยู่ในป่ารกริมทางที่ตัดมาจากอำเภอหล่มสัก   ลักษณะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ   ไม่ยกพื้น  หลังคามุงด้วยไม้   บ้านแต่ละหลัง
จะมีหลุมหลบภัยทางอากาศอยู่ด้วย
     >> กังหันน้ำ
 
          กังหันน้ำ   อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหารใช้หล่อเลี้ยงคนหลายพันคนบนภูมิร่องกล้า
สร้างขึ้นโดยนักศึกษา   โดยใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนกระเดื่องตำข้าว
กังหันน้ำ
Water Turbine
     >> โรงพยาบาล
          โรงพยาบาล   อยู่ห่างจากสำนักอำนาจรัฐประมาณ 2 กิโลเมตร   เป็นโรงพยาบาลกลางป่าที่มีอุปกรณ์ในการรักษาคนป่วยเกือบครบถ้วน
มีห้องปรุงยา ห้องพักฟื้น และยาชนิดต่างๆ เป็นอันมา
>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...