แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก  >> อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
English
 
แหล่งความงามทางธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดลักษณะพิเศษที่น่าพิศวง  >>ลานหินปุ่ม  >>ลานหินแตก  >>ผาชูธง
>>น้ำตกหมันแดง   >>น้ำตกร่มเกล้า   >>น้ำตกศรีพัชรินทร์   >>น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า
 
      >> ลานหินปุ่ม
 
 
          ลานหินปุ่ม   อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ   ประมาณ  4  กิโลเมตร   เป็นลานหินที่อย
ู่ริมหน้าผา   ลักษณะเป็นลานหินผุดขึ้นเป็นปุ่มไล่เลี่ยกัน   คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตาม
ธรรมชาติของหินทางเคมีและฟิสิกส์   มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก
ลานหินปุ่ม
Lan Hin Pum
   
 
     >> ลานหินแตก
 
          ลานหินแตก  อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ประมาณ  300  เมตร   เป็นลานหินทรายกว้าง  มีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่อง
เหมือนแผ่นดินแยก  รอยแตกบางรอยมีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั้น   บางแห่งกว้างพอให้คนก้าวข้าม
ได้   และบางแห่งกว้างจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้   ความลึกของร่องหินไม่สามารถคาดคะเนได้   ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐาน
ว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลก   จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกตัวเป็นแนว   นอกจากนี้บริเวณหินแตก
ยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่น้ำ เฟิร์น และกล้วยไม้ดินชนิดต่างๆ
ลานหินแตก
Lan Hin Taek
 
     >> ผาชูธง
          ผาชูธง   อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 600 เมตร   เป็นหน้าผาสูงชัน    สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล
โดยเฉพาะทิวทัศน์ดวงอาทิตย์ตกดิน   บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ชูธงแดงของ   ผกค.ทุกครั้งที่รบชนะทหารของ
ฝ่ายรัฐบาล
  ผาชูธง
Pha Chu Thong
 
>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...