แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก  >> อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
English
 
แหล่งความงามทางธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดลักษณะพิเศษที่น่าพิศวง   >>ลานหินปุ่ม  >>ลานหินแตก  >>ผาชูธง
>>น้ำตกหมันแดง   >>น้ำตกร่มเกล้า   >>น้ำตกศรีพัชรินทร์   >>น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า
 
     >> น้ำตกหมันแดง
 
 
          น้ำตกหมันแดง  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และงดงามที่สุดของอุทยานฯ มี 32 ชั้น  การเดิน
ทางเข้าไปที่น้ำตกแห่งนี้  ใช้เส้นทางภูหินร่องกล้า - หล่มเก่า   จนถึงกิโลเมตรที่ 18  จะมีทาง
แยกซ้ายมือ   ซึ่งจะต้องเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกระยะทาง  3.5  กิโลเมตร   ตามเส้นเดินเท้าจะผ่าน
สภาพธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์   มีพันธุ์ไม้   กล้วยไม้ป่า   ตลอดจนสัตว์ป่านานาชนิด
น้ำตกหมสันแดง
Man Deang Waterfall
     >> น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร
          น้ำตกร่มเกล้า - ภราดร   เป็นน้ำตกฝาแฝด 2 แห่งอยู่ติดกัน   อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ
บนถนนภูหินร่องกล้าประมาณ 4 กิโลเมตร   ก่อนถึงโรงเรียนการเมืองการทหารประมาณ 1 กิโลเมตร
จากถนนสายใหญ่สายใหญ่จะต้องเดินตัดลงไปบนทางเท้าประมาณ 800 เมตร   ตัวน้ำตกไม่สูงใหญ่นัก
แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าบริสุทธิ์อันงดงามมาก
น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร
Rom Klao-Pharadon Waterfall
 
     >> น้ำตกศรีพัชรินทร์
          น้ำตกศรีพัชรินทร์   ตั้งอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯ บริเวณเชิงเขาประมาณ  4 - 5  กิโลเมตรยังไม่มีทางรถเข้าถึง  เป็นน้ำตกสูงประมาณ
20  เมตร  ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารจาค่ายศรีพัชรินทร์   จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งเป็นทหารหน่วยแรกที่ขึ้นมาบนภูหินร่องกล้า
     >> น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า
           น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า  ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูหินร่องกล้า  โดยแยกซ้ายจากหมู่บ้านห้วยน้ำไซต่อไปประมาณ  2  กิโลเมตร
จะถึงที่ทำการพลังงานไฟฟ้าห้วยขมึนอันเป็นที่ตั้งของน้ำตกแก่งลาด   ขึ้นเขาไปประมาณ  3 - 4   กิโลเมตร   มีทางเดินแยกซ้ายลง
ไปน้ำตกตาดฟ้าหรือน้ำตกด่านกอซองเป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดใหญ่ที่สวยงาม
 
>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...