แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก - หล่มสัก   >> เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
English
 
เที่ยวถ้ำบริเวณถ้ำผาท่าพล  >> ถ้ำเรือ >> ถ้นเรศวร >> ถ้ำลอด >> ถ้าผาแดง >> หน้าผาฝ่ามือแดง
 
     >> เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
 
          เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

          เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
 ครอบคลุมพื้นที่  ตำบลบ้านมุง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง  เนื้อที่ประมาณ 1,755 ไร่
 ลักษณะของถ้ำผาท่าพล   เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หน้าผาสูงชัน   อันเกิดจากการกัดเซาะของ
น้ำฝนนับล้านๆ ปี  จากการขุดพบซากดึกดำบรรพ์(คาร์บอนีฟอรัส)  ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็น
ทะเลมาก่อน   ถ้ำต่างๆ   เป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่   เกิดจากอิทธิพลของธารน้ำใต้ดิน
ที่ต่อมาแผ่นดินบริเวณนี้ถูกยกตัวสูงขึ้น   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา  จึงปรากฏให้เป็น
ถ้ำที่อยู่เหนือระดับผิวดิน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
Tham Pha Tha Phol Wildife Sanctuary
 
     >> เที่ยวถ้ำบริเวณถ้ำผาท่าพล
          ถ้ำเรือ
 
          ถ้ำเรือ   เป็นถ้ำที่สวยที่สุดและเดินทางสะดวก   อาจจะ
ต้องลุยน้ำบ้างในฤดูฝนเป็นถ้ำที่พบฟอสซิลหอยสองฝา   สาหร่าย-
ทะเล   ปลิงทะเลมากกว่าถ้ำอื่น   ฟอสซิลพวกนี้ปรากฏอยู่ตาม
ผนังถ้ำ   และที่ผนังถ้ำยังปรากฏรูปรอยคล้ายลอนคลื่นสวยงาม
ซึ่งเกิดจาก   การกัดเซาะของน้ำในลำห้วยช่วงฤดูน้ำหลาก
 
 
          ถ้ำนเรศวร
 
          ถ้ำนเรศวร  สมัยก่อนชาวบ้านเรียกถ้ำโอ่ง  เพราะ
มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผา   แต่ถูกเก็บไปราว  ปี
พ.ศ.2518   เปลี่ยนชื่อมาเป็นถ้ำนเรศวรเมือ  ปี
พ.ศ.2532 เพราะมีหินซึ่งมีลักษณะคล้ายพระมาลาเบี่ยง
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ภายในถ้ำมีหินงอก-
หินย้อย รูปร่างแปลกตา   รวมทั้งก้อนหินขนาดใหญ่ 
ที่มีรูปร่างคล้ายแรด
 
         
>> อ่านต่อ ...