• หน้าหลัก    ตราสัญลักษณ์    กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม    เกี่ยวกับกิจกรรม    ข่าวสาร   แผนที่   ภาพกิจกรรม   

  ตรวจรายชื่อผู้ปั่นจักรยานของจังหวัดพิษณุโลก


 •   

  วิธีการแก้ไขในกรณีที่หน้าเว็บลงทะเบียนไม่เป็นภาษาไทย

    
  สถิติผู้เข้าชม

   

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการรับเสื้อพระราชทาน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก

   

  วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.

   

  วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น.

   

  วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น.

   

  เอกสารที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน

   

  การแต่งกาย : ชุดสุภาพ กางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น

   

     เส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  "รวมใจให้เป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก" เส้นทางสิริมงคลจังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 29 กิโลเมตร
    


  แผนผังพื้นที่สี่มุมเมืองตั้งป้ายการจัดกิจกรรม


  ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  "รวมใจให้เป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก" จังหวัดพิษณุโลก     
     

   

  จุดติดตั้งป้ายหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

   

  จุดติดตั้งป้ายสี่แยกอินโดจีน

   

  จุดติดตั้งป้ายสี่แยกบ้านดงประโดก

   

  จุดติดตั้งป้ายสี่แยกบายพาสบ้านกร่าง

   

  จุดติดตั้งป้ายสี่แยกหนองอ้อ

   

  จุดติดตั้งป้ายท่าอากาศยานพิษณุโลก

   

   

     

  กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

  กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558