ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


ข้อความของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวข้อร้องเรียน
รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ที่อยู่


[ เว็บจังหวัดพิษณุโลก ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>
<<<หากท่านมีปัญหา ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตปฏิบัติงานไม่โปร่งใส>>>
<<<โปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5525-2444>>>

Hit Counters - for free!


.::.