ผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 
 
       
 
นายดิเรก ก้อนกลีบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 
นายสันติ กรุสวนสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 
นายเฉลิม ประเสริฐกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูล ณ 19 ต.ค. 2547