นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา อส.
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อย อส.2 พิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร (772)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7
3 15:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัตรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ ปทท.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ (ห้องรับรองท่าน ผวจ.)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 หลังเก่า