นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มสถาบันการศึกษา)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระคลังมหาสมบัติ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก