นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมเตรียมการชี้แจงการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กรณีกระทบแผน)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร