นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงานโคมไฟง่วนเซียว พิษณุโลก ประจำปี 2562
รายละเอียด : การแต่งกาย:ชุดสีแดงแบบประเพณีจีน
สถานที่ : เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก