นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:20 - 00:00 ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร (เครื่องออกจาก กรุงเทพมหานคร 07.00 ถึง 08.00 น.)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ท่าอากาศยานพิษณุโลก