นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้มในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562ร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้มในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้งประชุมแกรนด์ไดมอนด์ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี