นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : .
สถานที่ : โรงแรมหรรษนันท์
2 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลาง (หลังเก่า)
3 14:15 - 00:00 ร่วมส่ง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8407
รายละเอียด : (เครื่องออกจาก พิษณุโลก 14.45 น. ) เครื่องแบบ ชุดสีกากี
สถานที่ : ท่าอากาศยานพิษณุโลก