นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุม คกก.บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7
2 13:30 - 00:00 ประชุม คกก.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5