นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT ประเด็น:งานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : NBT พิษณุโลก