นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 2) อ.เมือง จ.พิษณุโลก