นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า
สถานที่ : สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
2 09:00 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ
สถานที่ : เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ห้องศูนย์ประสานงานกลาง