นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมงานประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : ระดับภาคเหนือ พร้อมร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทานฯ การแต่งกาย:เสื้อโปโลสีเหลือปกน้ำเงิน TO BE NUMBER ONE พร้อมแจ๊คเก็ตสีดำ TO BE NUMBER ONE
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่