นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 742