นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานประชุมหารือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เรื่อง “หารือร่วมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด Virus Covid 2019“
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องหลวงภักดี โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์