นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย:ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
สถานที่ : วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก