นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสภาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กกต.พล.
2 18:00 - 00:00 ร่วมเปิดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง
รายละเอียด : -ชุดสุภาพ ผ้าไทย
สถานที่ : หน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก