นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 (ห้อง 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)
2 18:30 - 00:00 ร่วมงานวันนักข่าว สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก