นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 Sofa meeting ร่วมกับ เจ้าท่า โยธา สถจ. รง.น้ำตาล เรื่อง การขออนุญาตสูบน้ำแคววังทอง เพื่อใช้ประกอบการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ รอง ผวจ.พล.(1)