นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ส่วนกองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา ผู้แทนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เป็นประธานร่วม
รายละเอียด : การแต่งกาย ชุดกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : โรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2 12:45 - 00:00 ประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020
รายละเอียด : โดยมีเสนาธิการทหาร อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเป็นประธานส่งมอบ การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสีกากี พร้อมหมวก
สถานที่ : โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) จังหวัดพิษณุโลก
3 18:00 - 00:00 ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก