นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ลากิจส่วนตัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : -