นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฎิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : .
สถานที่ : .