นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:55 - 00:00 ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลกและเพรชบูรณ์
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องรับรองวีไอพี 2 ท่าอากาศยานพิษณุโลก