นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 ร่วมส่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องรับรองวีไอพี 2 ท่าอากาศยานพิษณุโลก