นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2563
รายละเอียด : แต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัย
สถานที่ : พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร