นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนหมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : อาคาร อโรคยา สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 37 หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก