นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : แต่งกาย : ชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
สถานที่ : แหล่งน้ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
2 10:00 - 00:00 หัวหน้าคณะเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย ณ สถานพยาบาล ประจำปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3 ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมธรรมาภิบาล 321 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า)