นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 09:15 - 00:00 ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา"วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก "เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย:ชุดจิตอาสาพระราชทาน(สวมเสื้อโทนสีฟ้า ติดบัตร ผูกผ้าพันคอ)
สถานที่ : บริเวณบึงลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4 19:00 - 00:00 ประธานพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก