นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 09:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 19:19 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก