นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 09:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 10:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : (แต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน / เสื้อสีฟ้า)
สถานที่ : บึงลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
4 19:19 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก