นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:40 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 09:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 10:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (โทนสีฟ้า)
สถานที่ : บริเวณบึงลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
4 18:40 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด : การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม