นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:10 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมธรรมาภิบาล 321 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า)