นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมฯ
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ชั้น 4 ห้องคอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.