นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ