นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
รายละเอียด : แต่งกาย:ชุดสูทสากล เสื้อเชิ้ตขาว เนคไทสีฟ้า
สถานที่ : ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ