นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ขอสัมภาษณ์ผวจ.พล.เพื่อลงอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับประจำเดือนกันยายน 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก