นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ลาพักผ่อนครึ่งวัน
รายละเอียด : .
สถานที่ : .
2 08:30 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุมสัมมนาผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)
สถานที่ : โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก