นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ลาพักผ่อน
รายละเอียด : .
สถานที่ : .